Nyheder

Nyheder

Den nye lov om andelsboligforeninger 2018

I 2018 vedtog Folketinget en ny lov om andelsboligforeninger. Den medfører en række nye krav og regler, som bestyrelsen er ansvarlig for overholdelse af, blandt andet om

•  Udarbejdelse og ajourføring af foreningens vedligeholdelsesplaner

•  Krav til valuarvurderinger af ejendommen

•  Udvidelse af forældelsesfrist for køber til at stille krav om tilbagebetaling af for høj købspris

•  Krav om nøgletalsoplysninger på generalforsamling og i regnskaber

Vi orienterer gerne Jeres bestyrelse om de nye regler og deres betydning for netop Jeres andelsboligforening. Skriv eller ring til os, så finder vi en dato og tid til et uforpligtende møde.

Persondataforordningen

 

Den 25. maj 2018 trådte den nye Persondataforordning i kraft. Den skal sikre, at vore kunders data opbevares sikkert, og ikke længere end nødvendigt, ligesom vore kunder til enhver tid er sikret information om og adgang til de data, som vi opbevarer.


Som kunde hos Nova Forvaltning ApS kan du fortsat være tryg ved at overlade os oplysninger om dig og dit selskab eller forening; vi er på forkant og har således sikret, at vi overholder reglerne i Persondataforordningen, ligesom vi hidtil har overholdt reglerne om opbevaring af fortrolige data.

Refinansiering – nu?

Refinansiering – nu? Ganske mange gør det – i privatøkonomien, og enkelte Andelsboligforeninger er også så småt i gang.


Måske tænker du ikke lige over, at foreningens lån kan være med variabel rente og uden afdrag i en periode, helt som aftalt. Men lige nu er renten ekstraordinær lav, så måske skulle det overvejes at få tjekket, om det er en god ide at lægge lånene om?


Vi foreslår, at du kontakter foreningens administrator om det; og har I ikke en administrator, så vil Nova Forvaltning gerne hjælpe Jer med en vurdering af, om det er en god ide, og vi hjælper også gerne med selve omlægningen.


En vurdering kan vi klare for kr. 2.000,00 + moms, eller i alt kr. 2.500,00; skal vi hjælpe med en efterfølgende omlægning, vil vi gerne give et tilbud på det – prisen vil afhænge af opgavens omfang, men vil minimum udgøre kr. 10.000,00 + moms, eller i alt kr. 12.500,00.